یافتن پست: #مست

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
6694d98f1c39b7d1ce422cf6fe326f01.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
چشم مخمور تو تا در خواب مستی خفته است
از خمار چشم مستت، عالمی، آشفته است

زهرا بانو :)
زهرا بانو :)
دلم کله پاچه با نون سنگک تازه ی کنجدی میخواد {-57-}{-118-}{-137-}{-143-}{-168-}{-197-}{-197-}

زهرا بانو :)
IMG_20200520_001047.jpg زهرا بانو :)
ما همان نسل زنانیم که ثابت کردیم

سربند مردهارا خودمان میبندیم....

زهرا بانو :)
زهرا بانو :)
فرق امام خمینی و امام خامنه ای چیست ؟
ادامه در دیدگاه

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
96c705bb8df53043d9e632b5b946d30e.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
قوم از شراب مست و ز منظــور بى‏نصيـب

من مست از او چنان كه نخواهم شراب را

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
c3f1bccaea10b65d93446df6130f3040.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
قوم از شراب مست و ز منظــور بى‏نصيـب

من مست از او چنان كه نخواهم شراب را

دیدگاه
1399/02/30 - 00:46 ·

دیدگاه
wolflower
wolflower
نخستین بار گفتش کز کجائی

بگفت از دار ملک آشنائی

بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند

بگفت انده خرند و جان فروشند

بگفتا جان فروشی در ادب نیست

بگفت از عشقبازان این عجب نیست

بگفت از دل شدی عاشق بدینسان؟

بگفت از دل تو می‌گوئی من از جان

بگفتا عشق شیرین بر تو چونست

بگفت از جان شیرینم فزونست

بگفتا هر شبش بینی چو مهتاب

بگفت آری چو خواب آید کجا خواب

بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک

بگفت آنگه که باشم خفته در خاک

بگفتا گر خرامی در سرایش

بگفت اندازم این سر زیر پایش

بگفتا گر کند چشم تو را ریش

بگفت این چشم دیگر دارمش پیش

بگفتا گر کسیش آرد فرا چنگ

بگفت آهن خورد ور خود بود سنگ

بگفتا گر نیابی سوی او راه

بگفت از دور شاید دید در ماه

بگفتا دوری از مه نیست در خور

بگفت آشفته از مه دور بهتر

بگفتا گر بخواهد هر چه داری

بگفت این از خدا خواهم به زاری

بگفتا گر به سر یابیش خوشنود

بگفت از گردن این وام افکنم زود

بگفتا دوستیش از طبع بگذار

بگفت از دوستان ناید چنین کار

بگفت آسوده شو که این کار خامست

بگفت آسودگی بر من حرام است

بگفتا رو صبوری کن درین درد

بگفت از جان صبوری چون توان کرد

بگفت از صبر کرد

wolflower
8933121-6812-l.jpg wolflower
....

wolflower
wolflower
گر بيدل و بي‌دستم وز عشق تو پابستم
بس بند که بشکستم ، آهسته که سرمستم

در مجلس حيراني ، جاني است مرا جاني
زان شد که تو مي داني ، آهسته که سرمستم

پيش آي دمي جانم ، زين بيش مرنجانم
اي دلبر خندانم ، آهسته که سرمستم

ساقي مي جانان بگذر ز گران جانان
دزديده ز رهبانان ، آهسته که سرمستم

رندي و چو من فاشي ، بر ملت قلاشي
در پرده چرا باشي ؟ آهسته که سرمستم

اي مي بترم از تو من باده ترم از تو
پرجوش ترم از تو ، آهسته که سرمستم

از باده جوشانم وز خرقه فروشانم
از يار چه پوشانم ؟ آهسته که سرمستم

تا از خود ببريدم من عشق تو بگزيدم
خود را چو فنا ديدم ، آهسته که سرمستم

هر چند به تلبيسم در صورت قسيسم
نور دل ادريسم ، آهسته که سرمستم

در مذهب بي‌کيشان بيگانگي خويشان
با دست بر ايشان آهسته که سرمستم

اي صاحب صد دستان بي‌گاه شد از مستان
احداث و گرو بستان آهسته که سرمستم

سید
سید
الکس کیست؟

سید
IMG_20200518_172937.jpg سید
انهدام بزرگترین باند قاچاق دختران ایرانی در مالزی( فروش جهت بهره برداری جنسی)

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
883da567cf2032835e0287a245c90e60.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
«و ما دعاء الكافرين الا في ضلال ؛
و دعاي كافران جز در گمراهي نيست (و مستجاب نمي‌شود)».
(سوره رعد، آيه 14)
{به دعاي گربه سياه، باران نمي‌بارد.}

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
08c94c4d1cb58883a72bfd06a3e8e9fa.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
می، ميكشيم و خنده‌ی مستانه ميزنيم
با اين دو روزه‌ی عمر، چه ها ميكنيم ما

دیدگاه
1399/02/27 - 23:40 ·

دیدگاه
wolflower
wolflower
دوستان هفته بعد تولدمه کادو هاتونو اماده کنید-لبخند-

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1589578972438721_orig.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
روزه دارم من و افطارم از آن لعل لــب است

آرى! افطـار رطب در رمضان مستحب است

روزِ مــاه رمضــان،زلـف مَیَفشــان که فقیــه

بخورد روزه خود را به گمانى که شب است

صفحات: 3 4 5 6 7

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ