یافتن پست: #محمد_طه_عسگری

گـمـشـده
گـمـشـده
امروز سر کلاس الکترونیک استاد رسید به مبحث* تغییر آهنگ ناگهانی فاز*یاد خیلی از انسان ها افتادم که یکهو فازشان بر حسب ثانیه تغییر می کند و هرچه فرکانس از اطراف می گیرند طبق همان فازشان تغیر می کند
دنیای الکترونیک چقدر به اخلاق هایمان یکی است.: )

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو