یافتن پست: #محمد_سلمانی

هادی
هادی
تو به حافظ به حقیقت به غزل دلخوش باش

من به افسانه نیما به تو می اندیشم
تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو