یافتن پست: #محمدعلی_بهمنی

هادی
هادی
تو تنها میتوانی آخرین درمان من باشی...
و بی شک دیگران بیهوده میجویند تسکینم!


born78
born78
خوبترین حادثه می دانمت
خوبترین حادثه می دانی ام؟!
حرف بزن ابر مرا باز کن
دیر زمانی است که بارانی ام
حرف بزن حرف بزن سالهاست
تشنه ی یک صحبت طولانی ام!


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو