یافتن پست: #محـرم

مونا یزدی
مونا یزدی

حال مادیوانگان
مـاه بہتراسـت♥️
مـن حسینی هسـتم ودر
،حالم خـوش تراسـت
خـوب را از بَد
نمیسازد،جداوقتِ کَرَم
گفتہ ارباب غریبم
جـنس دَرهم،بہتراسـتتفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو