یافتن پست: #مثل-قلب-من

{  من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
d3ab1c975a9b097e1e16fbe3c6e7cf5c-390x220.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
.......
چه ظریفانه.خلقت قلب ادم .......
به لحنی میسوزد .....
برای دلی میمیرد ...............
به نگاهی جان میگید ..............
به یادی می تپد ...................
وبه تلنگری..میشکند...........
.در نگاه باد

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو