یافتن پست: #لذت

itely
itely
چرا دوست داشتن آدم ها
به جای آنکه نقطه قوتشان باشد
شده است نقطه ضعف شان؟
تا میفهمیم کسی دوستمان دارد
انگار از آن آدم یک ضعف بزرگ کشف کرده باشیم
دائما به دنبال باج گیری هستیم
یاغی میشویم
آنقدر از خودمان ادا و اصول درمیاوریم
که طرف مقابل از هر چه عشق و عاشقی زده شود
و بعد از تماشای آدمی که بیمارش کردیم
لذت میبریم
نمیگویم هر کسی که عاشقتان است را
شما هم بخواهید
حرف من این است
کسی را یا میخواهید یا نه
دیگر جاست فرند و رفاقت و اجتماعی
و هزار نام بی اساس دیگر
نمیدانم چه صیغه ایست
که به بهانه همین اسامی
کسی که عاشقمان است را کنار خود نگه میداریم
داشتن دوست خوب است
اما اگر به بهانه این عناوین
با کسی که عاشقمان است، ماندیم تا
روح خود را از عشق ارضا کنیم،
کار زشت و ناپسندیست
اینقدر آدم ها را میان تردید و دودلی نگذارید
مقصد نهایی ما کجاست؟
همینطور ادامه دهیم
سنگ روی سنگ بند نمیشود


سکوت شب
سکوت شب
از تو ممنونم
که به من یاد دادی،
کسی که ماندنی نیست
به زور عشق نمی ماند!
تو یادم دادی
آدمها،
نقطه ضعفت را که بفهمند،
شروع میکنند به لذت بردن!
تو یادم دادی
که مردن،
ربطی به سن و سال ندارد!
مردن،
فردیست آن گوشه های قلبت،
که وقتی نباشد،
توهم دیگر نیستی!

سکوت شب
17164224.png سکوت شب
حالت چقدر خوب میشود
یکی پیدا شود
جنسش خالص باشد
بگوید هستم
از آن بودنهایی که هیچ وقت تمام نمیشود
تو هم بگویی
بزرگترین لذت دنیاست
کسی که دوست داشتن را
در کنار ماندن بلد باشد........

سکوت شب
سکوت شب
در حسرت گذشته ماندن، چيزی جز از دست دادن امروز نيست؛
تو فقط يكبار هجده ساله خواهی بود..
يكبار سی ساله...
يكبار چهل ساله...
و يكبار هفتاد ساله...
در هر سنی كه هستی، روزهایی بی نظير را تجربه می كنی، چرا كه مثل روزهای ديگر، فقط يكبار تكرار خواهد شد.
هر روز از عمر تو زيباست و لذتهای خودش را دارد،
به شرط آنكه زندگی كردن را بلد باشی...

" امروز را زیبا زندگی کن "

£!♡₩
£!♡₩
تکرار کنیم❤️
من شایستگی لذت بردن از زندگی را دارم. هرچه می‌خواهم می‌طلبم ﻭ با شادی و خوشی، پذیرای آن هستم.
پروردگارا سپاسگزارم...

سکوت شب
735860517.png سکوت شب
هر انسانی آسمان خودش را دارد ...
آسمان بعضی ها آفتابی است"آفتابی گرم و لذت بخش...
بعضی دیگر آسمانی آبی دارند"آنقدر پاک که در رنگ آبی اش غرق میشوی...
آسمان بعضی ها نیز ابری است"ابرهایی کههرکدام به شکلی در می آیند با هر حرکتشان تو را نیز با خود میبرند...
بعضی ها نیز آسمانی بارانی دارند"بارانی دلچسب که نمی شود از آن دل کند...
آسمان بعضی ها پر از ستاره است"ستاره هایی که با هر چشمک به عمق قلب انسان نفوذ میکنند و او را از خود بیخود میکنن...

اما آسمان من با همه فرق دارد
آسمان من نه آبی است نه در آن خورشیدی گرمی است و نه ابری نه باران میبارد و نه ستاره ای که با چشمک هایش مرا غافل کند.
آسمان من تاریک است و سرد...
اما در قلب این آسمان ماهی درخشان وجود دارد" ماهی که با درخشش مرا خیره خود میکند جوری که تاریکی و سردی شب را فراموش میکنم .
درآ سمان من هیچ چیز و هیچ کس جایی ندارد.
فقط من هستم و ماهم !!!

itely
itely
ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﯾد

ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﺬﺕ ﺑﻮﺳﻪ ﻭ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺫﻫﻦ ﺭﻭﯼ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﯾﺪ

ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯼ ﻟﺬﺕ ﺩﺍﺭﺩ

ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ

ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭک ﻛﺮﺩ

ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﺯﻥ “ﺑﻮﺩﻥ” ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ

ﻣﺮﺩ ﻫﻢ “ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ” ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ

ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺻﺪﻗﻪ ی ﺭﻭﯼ ﺑﯽ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﺯﻥ ﺭﻓﺖ

ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺪﺍﯼ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎب ﻣﺮﺩ ﻫﻢ ﺷﺪ

ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻲ ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ ﻫﺎﯼ ﺯﻥ ﺭﺍ ﻃﺎﻗﺖ ﺁﻭﺭﺩ

کلافگی ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ

ﺧﻼﺻﻪ ” ﻣﺮﺩ” ﻭ “ﺯﻥ” ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ی ” ﻣــﺎ ” ﺷﺪﻥ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﯼ

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﺵ ﺑﺮﺍﻳﺶ …

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺣﺲ ﻛﻨﺪ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺗﻮ ﺩﺭﻛﺶ نمیکند

هادی
هادی
سلام

itely
itely
هیچ ربطی بع اینجا ندارع ولی چون قشنگ بود و دوسش دارم گذاشتم شمام لذتتت ببرین:خجالت:دی
منتظر ی کلیپ دیع ک کاملا مربوط بع اینجاس باشین عشقای من:الهه:سوت
پ.ن:دلم برای گذشتع ها تنگ شدععع:گگگ:گگگ [لینک ]

سکوت شب
سکوت شب
لذت بردن را یادمان ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ !
از گرما می نالیم. از سرما فرار می کنیم.
در جمع، از شلوغی کلافه می شویم و در خلوت، از تنهایی بغض می کنیم.
تمام هفته منتظر رسیدن روز تعطیل هستیم و آخر هفته هم بی حوصلگی تقصير غروب جمعه است و بس!
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﺎﻥ ﺭﺍﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ:
ﻣﺪﺭﺳﻪ.. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ .. ﮐﺎﺭ..
ﺣﺘﯽ ﺩﺭﺳﻔﺮﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻟﺬﺕ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮ!
ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﺑﮕﺬﺭﻧﺪ

سکوت شب
سکوت شب
سخت است

غیر ممکن را " ممکن " کنی !

انسان بدون اکسیژن زنده نیست!

پرنده بدون بال نمی تواند پرواز کند

و اگر عاشق شدی!

هیچ لذت شیرینی

نمی تواند درد دوری را التیام بخشد!

دیجی ویلا
07.jpg دیجی ویلا
اگه میخواین روزتون رو با قدم زدن رو ماسه های ساحل و لذت بردن از نسیم دریا شروع کنید.ویلاهای ساحلی مارو از دست ندید. [لینک ]

گـمـشـده
گـمـشـده
عشق گرمه، مثل یه پتو وسط سوز سرما!
قشنگ و لذت بخش و سخته مثل چادر زدن وسط یه جنگل خیس از بارون؛
مهربونه مثل وقتایی که از دنیا سیری و یکی هست که آرومت کنه،گاهی هم برعکس،سنگ دله!
اونقدر که مجبورت کنه قید بعضی از رویاهات رو بعد از کلی تلاش برای رسیدن بهشون،بزنی.
عشق نرمه مثل یه بالشت برای خوابیدن بعد از چند شب بیداری!
سخته مثل صخره کنار یک ساحل خروشان.
عشق مثل پارچه حریره به تن یه دختر خوش اندام!
گاهی بالاست گاهی پایین،گاهی تلخه گاهی شیرین اما لازمه!
لازمه توی زندگیت باشه تا بدونی کجای کاری،چند چندی؟
با خودت
با اون که عاشقشی
با اونا که منتظرن ببینن عشق برات چیکار کرده؟!


گـمـشـده
IMG_20190717_132243_211.jpg گـمـشـده
و تماشای تو
تنها لذتی است
که از چشم‌هایم می‌برم!


£!♡₩
£!♡₩
شیرینی فراق کم از
شورِ وصل نیست

گر عشق مقصد است
خوشا لذت مسیر . . .
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو