یافتن پست: #لایکــــــ

fatima
fatima
در مورد مشکلاتتون درد و دل نکنید


یه لحظه اروم میشی تا یه عمر سنگینی یه نگاهو تحمل باید کنی

fatima
48.jpg fatima
{-35-}

yousef
yousef
زندگی نباید با ما سازگار باشه، این ما هستیم که باید خودمون رو با زندگی وفق بدیم!
تو فقط یک بار فرصت زندگی کردن داری اما اگه همین یک بار رو درست زندگی کنی، عالیه!
این زندگیه خودته و تنها مسئولش هم خودتی!
زندگی مثل بادکنکی است در دستان کودکی که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتن آن را از بین میبره...!!!

fatima
fatima
هیچ مگسی در اندیشه فتح ابرها نیست،
و هیچ گرگی، گرگ دیگر را به خاطر اندیشه اش نمیکشد!
هیچ کلاغی به طاووس، رشک نمیبرد،
و قناری میداند قار قار هم شنیدن دارد.
هیچ موشی ، به فیل بخاطر بزرگی اش حسادت نمیکند.
و زنبور میداند که گل، مال پروانه هم هست...
و رودخانه به قورباغه هم اجازه خواندن میدهد!
کوه از مرگ نمیترسد و هیچ سنگی به سفر فکر نمیکند.
زمین میچرخد تا آفتاب به سمت دیگری هم بتابد و خاک در رویاندن، زشت و زیبا نمیکند!!
هیچ موجودی در زمین، بیشتر از انسان همنوعانش را قضاوت نمیکند ،و همنوعانش را به خاک و خون نمیکشد!

ای انسان
دنیا، فقط برای تو نیست ...

born78
born78
آیت الله ناصری :
کسی نیست که بگوید من خدا را دوست ندارم.
همه دوست دارند، اما شرط دوست داشتن تبعیت است.
(پس اگه خدا رو دوست داری به احترامش گناه نکن)

Ayda
http--www.jpeg Ayda
ﺧﺴﺮﻭ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﮔﻔﺖ: 

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ، 
ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ! 
ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪﻱ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻱ! 
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺁﻧﺮﺍ ﮐﻢ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪﺍﻧﻨﺪ! 
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻕ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ! 
ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ! 
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﺠﺎ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ…

fatima
fatima
بعضی از آیات هستند

که وقتی اونا رو می خونم،

شرمنده ی خدا میشم..

مثل همین آیه ی

" الیس الله بکاف عبده " (الزمر، آیه ۳۶)

آیا خدا، برای بندگانش کافی نیست؟

fatima
fatima
هرگاه که در نمازت عجله کردی

و خواستی آن را زودتر به پایان برسانی

بیاد بیـــــــــــــــــــاور...

همه ی آنچه که می خواهی

بعد از نماز به آنها برسی

و همه ی آنچه که می ترسی از دست بدهی

بدست همان کسی است

که در مقابلش ایستاده ای ...

bahar
421334578_111468.jpg bahar
دست های خدا باش
برای برآوردن رویای انسان دیگری جز خودت ...

خنثی نباش !
بی تفاوت نباش !

اگر دیدی کسی گره ای دارد و تو راهش را می دانی،
سکوت نکن ...

اگر دستت به جایی می رسید دریغ نکن...
معجزه زندگی دیگران باش!

این قانون کائنات است
معجزه زندگی دیگران که باشی ،
بی شک کس دیگری معجزه زندگی تو خواهد بود ...


born78
born78
آیت الله مجتهدی تهرانی
به هر که عقل دادند ، چه ندادند؟
به هر که عقل ندادند ، چه دادند؟

️عقل چیز عجیبی است.

️البته فکر نکنید عقل همین است که ما داریم.

یک دسته دیوانه اند و در دیوانه خانه هستند و ما عاقل هستیم ، نه!

عاقل آن است که به فکر آخرت باشد ،کسی که آخرت را انتخاب می کند ، این فرد عاقل است

و کسی که دنیا را انتخاب میکند از نظر اسلام این فرد عاقل نیست

️بنابراین عاقل خیلی کم است..
خیلی!

Ayda
Ayda
{-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-}
ﺩﻝ ﺑــﺴـــﭙــﺎﺭ...
ﺑﻪ ﺁﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﻰ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪ
" ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ " ﺭﺍ
ﻭ ﺩﺭﯾﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻏﺮﻕ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
" ﻣﻮﺳﻰ " ﺭﺍ
ﻧﻬﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﺩ
"ﯾﻮﻧﺲ"ﺭﺍ
ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻮﺟﻬﺎﻯ " ﻧﯿﻞ " ﻣﯽ ﺳﭙﺎﺭﺩ
ﺗﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺶ
ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻧﺶ ﺑﻪ ﭼﺎﻩ ﻣﻰ ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﺪ
ﺳﺮ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ ﺩﺭﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ
ﺁﯾﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﯽ ؟!
ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻋﺎﻟﻢ
ﻗﺼﺪ ﺿﺮﺭ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻭ ﺧﺪﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ،
" ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ "
ﭘﺲ
ﺑﻪ " ﺗﺪﺑﯿﺮﺵ " ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻦ
ﺑﻪ " ﺣﮑﻤﺘﺶ " ﺩﻝ ﺑﺴﭙﺎﺭ
ﺑﻪ ﺍﻭ " ﺗﻮﮐﻞ " ﮐﻦ
ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﻭ ”ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮﺩﺍﺭ : ﺳﮑﻮﺕ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﻣﯿﺸﻨﻮﻯ؟
ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ...
ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﮎ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻮﺩ ...
ﺧﺎﮎ ﺁﻧﺘﻦ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ ﮎ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ...!
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺖ
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﯾﺖ
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﻧﺎﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﯼ؟
ﭘﺲ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻋﻤﯿﻖ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺶ 
ﻋﻤﯿﻖ 
ﻋﺸﻖ ﺭﺍ 
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ 
ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ 
ﺑﭽﺶ 
ﺑﺒﯿﻦ 
ﻟﻤﺲ ﮐﻦ
ﻭﺑﺎﺗﮏ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﺖ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ....
{-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-}

شهید مصطفی چمران
tabiat1.jpg شهید مصطفی چمران
در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم
عاشق نمی شوی که ببینی چه می کشم
با عقل آب عشق به یک جو نمی رود
بیچاره من ، که ساخته از آب و آتشم
دیشب سرم به بالش ناز وصال و باز
صبح است و سیل اشک به خون شسته بالشم
پروانه را شکایتی از جور شمع نیست
عمریست در هوای تو می سوزم و خوشم
باور مکن که طعنه طوفان روزگار
جز در هوای زلف تو دارد مشوشم
سروی شدم به دولت آزادگی که سر
با کس فرو نیاورد این طبع سرکشم
دارم چو شمع سّر غمش بر سر زبان
لب می گزد چو غنچه ی خندان که خاموشم
ساز صبا به ناله شبی گفت شهریار
این کار توست من همه جور تو می کشم

fatima
fatima
اسمش "فـَضاے مـَجازے" است

صورتهـا را نمے تـواטּ اینجا دیـد

امـّـا بسیارے؛
سیرتهــاے واقعے شـاטּ را
فقط اینجـا نشـاטּ مے دهند ...
فقـط اینجـا !!!

fatima
fatima
معذرت خواهی‌، حرمت داره… یه نفر غرورش و می‌شکنه… بخاطر تو… از کنار معذرت خواهی‌ ساده رد نشو…

fatima
index.jpg fatima
تازه فهمیدم ...آنان که بسیارمیخندند ازترس آبرویشان است...که نکند خدایی نکرده کسی راه به ساکتشان ببرد...

صفحات: 1 2 3 4 5 6

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو