یافتن پست: #قلم_پریشانم

سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری
من ار آدم های مغرور میترسم...!

از آن ها که نقاب سرسختی به چهره دارند ولی فقط خود خدا میداند چقدر آشفته حال اند.....
آن ها که همه قضاوتشان میکنند به بی رحمی، ولی زیباتر از همه مهربانی میکنند....
از آدم های مغرور میترسم...!
همان هایی که کم حرف بودنشان، برچسب#غرور میخورد...
و حجم تنهایی شان را احدی درک نمیکند...!
من از سکوت این آدم ها میترسم!
سکوت، آدمی را خفه میکند پشت حصار یک دنیا حرف ناگفته...
من از طوفان حکایتهای مگویشان، ....!(مشخصات خودم)

من از خودم میترسم...!د!!!!!
...
...

سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری
بعد از بیست و اندی سال هوس کردم سری بزنم به آن خیابان خاطره انگیز...!
به آن پارک و نیمکت همیشگی مان..
به آن روزها که تنها اتفاق خوشایند زندگی مان بود..

یک عصر پاییزی بود و آسمان دلش گرفته بود..!
از دور دیدم که کسی نیمکت دونفره مان را تصرف کرده!! گام تند کردم بروم بر سرش آوار شوم که : آهای غریبه! بلندشو از ملک خاطره های من!!
اما...
شناختمش...
شناختمش آشنای دیروز زندگی ام را..
پیر شده بود! خیلی پیر!!!!
روی همان نیمکت نشسته بود و چشم از آسمان بر نمیداشت..!
خواستم بی تفاوت از کنارش رد شوم و اصلا به روی خودم نیاورم که این غریبه آشنا یک روز همه زندگی من بوده ست.....
اما پاهایم فرمان توقف داد در چند قدمی اش...!
از نزدیکتر که نگاهش کردم، چین و چروک های کنار چشمانش توی ذوق میزد!! اما هنوز جذاب بود..
انگار اصلا جذابیتش دوچندان شده بود...

در عوالم خودم بودم، که سنگینی نگاهی رشته افکارم را پاره کرد!
چشم در چشم هم که شدیم، باورم شد که روزگار نامردتر از این حرفهاست..
جفتمان سعی در کنترل ریزش احتمالی

سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری
چه ادمها و چه چیزها که از دور دوستشان داشتیم!

ارزویشان کردیم و با یک عینک خوش بینی مفرط، تافته جدابافته شدند برایمان!
چه روزها و شبها که خدارا قسم دادیم و فرشته های اجابت را خسته کردیم با دعاهای تکراری!

مدام گفتیم خدایا فقط فلانی! فقط همان!
نماز و نذری نماند که ادا نکنیم!
چه چله ها نشستیم برای بعضی حاجات پوچمان!

بالاخره رسیدیم و اجابت شد!

ولی نزدیک که شدیم!
همه چیز عوض شد!
اختلاف و تفاوتها به چشممان امد و راضی نبودیم از اوضاعمان!!
انگار تاقبل از ان کور و کر بودیم! که نه خیرخواهی دیگران را میشنیدیم و نه تعلل خدا در اجابت را میدیدیم!


قبول کنید!
بعضی ادمها و بعضی چیزها فقط از دور قشنگند!
از دور....تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو