یافتن پست: #فیودور_داستایفسکی

P158
P158
دوست‌دارنده باید پنهان باشد،
آشکار که بشود، محبت از بین می‌رود.


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ