یافتن پست: #فعاک

آخای خآنوم زنده بودی...
آخای خآنوم زنده بودی...
مامانم تازه یاد گرفته اس ام اس بده به من اس ام اس داده آیا برای ناهار میای خونه نوشتم آری میایم

نوشته از خودت مراقبت کن

گفتم ما در تو را دوست دارم

نوشته :فرزند صالح گلی از گلهای بهشت است

خدایا این شادیها رو از ما نگیر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


آخای خآنوم زنده بودی...
آخای خآنوم زنده بودی...
در تمام این هیفده سالی ک عمر کردم اینجوری حس بد نابودی و به فنا رفتن و نداشتم و حسش نکردم :|:|:|
حیف ک نمیتونم تو عمومی بگم چ خاکی به سرم شد :|:|

آخای خآنوم زنده بودی...
آخای خآنوم زنده بودی...
:|
^^
^_^


آخای خآنوم زنده بودی...
آخای خآنوم زنده بودی...
خندم میگیرع وختی قیافه های داغون بعضیارو میبینم ک برام قیافه میان....در حالی ک همینا برا بودن با من خودشونو جر میدادن:خنده

آخای خآنوم زنده بودی...
Photo-by-heavy-phase-20.jpg آخای خآنوم زنده بودی...
..

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو