یافتن پست: #فصل_غم

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
این دل پر از و درد است😔
آنقدر شکسته است😎
باز هم شروع شد😢😢
به خدا نامرد است🙍❤

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ