یافتن پست: #فریدون_مشیری

هادی
هادی
جای مهتاب به تاریکی شبها تو بتاب
من فدای تو، به جای همه گلها تو بخند.

هادی
هادی
تو گفتی
من به غیر از دیگرانم

چُـــنینم در وفاداری
چنـانـــم

تو غیر از دیگران بودی
که امروز

نه می‌دانی
نه می‌پرسی
نشانم


سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری
آینه عشق:
به دریا شکوهِ بردم از شب ِ دشت،
وزین عمری که تلخ تلخ بگذشت

به هر موجی که می‌گفتم غم خویش
سری می‌زد به سنگ و باز می‌گشت!


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو