یافتن پست: #فريدون_مشير

✞..Tøяиαđø ..✞
✞..Tøяиαđø ..✞
این همه تند مرو
شعر مرا
خسته مڪن
من ڪه در هر غزلم سوی تو
راه آمده ام...

ے

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ