یافتن پست: #فروغ

dearyourselfd
46662400_307793513052121_1889067840658880895_n.jpg dearyourselfd

ستاره وقتی میشکند میشود شهاب اما وقتی دلی بشکند میشود سوال بی ؟
مثل دلم من در نگاه بی تو [لینک ]

سکوت شب
سکوت شب
برف می بارید و ما خاموش،
فارغ از تشویش،
نرم نرمك راه می رفتیم.
كوچه باغ ساكتی در پیش.
هر بگامی چند گوئی در مسیر ما چراغی بود،
زاد سروی را به پیشانی.
با فروغی غالباً افسرده و كم رنگ،
گمشده در ظلمت این برف كجبار زمستانی.

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
آدم ها به کفش ها بی شباهت نیستند
کفشی که همیشه پایت را می زند
آدمی که همیشه آزارت می دهد
هیچ وقت نخواهد فهمید تو
چه دردی را تحمل کردی تا با او
همقدم باشی..

فروغ فرخزاد

8 دی‌ماه زادروز ‎فروغ فرخزاد گرامی

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
گفتم آسان شود
از عشق همه مشکلِ من،
آه از این کار که آسانِ مرا مشکل کرد!!!

"فروغی_بسطامی"

Patrick
Patrick
زندگی‌ گر هزار باره بٌوَد ،
بارِ دیگر تو ...
بارِ دیگر تو ...

فروغ_فرخزاد

Patrick
Patrick
کسی مرا به آفتاب
معرفی نخواهد کرد
کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد
پرواز را به خاطر بسپار
پرنده مردنی ست


dearyourselfd
m4.png dearyourselfd
..میگه
هرگه سخن از صف زده مژگان تو کردم
تا پرده برافکندم از آن صورت زیبا
صاحب نظران را همه حیران تو کردم

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
میروم خسته و افسرده و زار

سوی منزلگه ویرانه ی خویش

بخدا میبرم از شهر شما

دل شوریده و دیوانه ی خویش


میبرم، تا که در آن نقطه دور

شستشویش دهم از رنگ گناه

شستشویش دهم از لکه ی عشق

زینهمه خواهش بیجا و تباه


میبرم تا ز تو دورش سازم

زتو، ای جلوه امید محال

میبرم زنده بگورش سازم

تا از این پس نکند یاد وصالناله میلرزد، می رقصد اشک

آه، بگذار که بگریزم من

از تو، ای چشمه ی جوشان گناه

شاید آن به که بپرهیزم منبخدا غنچه ی شادی بودم

دست عشق آمد و از شاخم چید

شعله ی آه شدم، صد افسوس

که لبم باز بر آن لب نرسیدعاقبت بند سفر پایم بست

میروم، خنده به لب خونین دل

میروم، از دل من دست بدار

ای امید عبث بی حاصلفروغ فرخزاد

Z²_82_21²5
Nashavad.jpg Z²_82_21²5
نشود فاش کسی آنچه میان من و توست

تا اشارات نظر نامه رسان من و توستگوش کن با لب خاموش سخن می گویم

پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توستروزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید

حالیا چشم جهانی نگران من و توستگر چه در خلوت راز دل ما کس نرسید

همه جا زمزمه ی عشق نهان من و توستگو بهار دل و جان باش و خزان باش ، ارنه

ای بسا باغ و بهاران که خزان من و توستاین همه قصه ی فردوس و تمنای بهشت

گفت و گویی و خیالی ز جهان من و توستنقش ما گو ننگارند به دیباچه ی عقل

هر کجا نامه ی عشق است نشان من و توستسایه ز آتشکده ی ماست فروغ مه و مهر

وه ازین آتش روشن که به جان من و توستهوشنگ ابتهاج

a
a
‌✒️

اگر به خانه من آمدی براي من

اي مهربان " چراغ بياور

و يك دريچه ڪه از آن

به ازدحام ِ ڪوچه ی ِ

خوشبخت بنگرم  ....
سکوت شب
سکوت شب
برگشتم از شبه سیاه از ادمک های دروغ

از ترس بیهوده شدن از قلب های بی فروغ

روح ترانه ساز من زخمی بی ترانگی

روی تمامه لحظه ها سایه ی سرد خستگی

گـمـشـده
گـمـشـده
دردی که انسان را به سکوت وامی دارد،
بسیار سنگین تر از دردی است
که انسان را به فرياد وامی دارد...
و انسان ها فقط ب فریاد هم می رسند...
نه به سکوت هم...!:)


Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
هراس و حسرت و اندوه و یک خروار نفرین را ...

چه مشکل می کشی بر دوش خود این بار سنگین را !چه فریادی ست با لب های خاموشت؟ بگو با من!

بگو راحت شوی! سوزن بزن این زخم چرکین راتو شاعر نیستی اما در آشوب تو می بینم

تپش های فروغ و بیقراری های سیمین راتو چون قدّیسه ای پاک آمدی یک شب به دیدارم

رفو کردی به مژگان رخنه ی افتاده در دین راچه بی ذوق است استادی که با صد خون دل آموخت

به انگشتان زیبای تو این نُت های غمگین رااگر از حال و روز من بپرسی، سخت مأیوسم

که چشمانم نمی بینند چشم انداز پیشین راتوگویی رفته ام از خاطر آن روزهای خوب

توگویی برده ام از یاد، آن شب های شیرین راتکانم داد این تقدیر، اما من نفهمیدم

شبیه مرده هایی که نمی فهمند تلقین را...

محمدرضا طاهری

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
رفته است و مهرش از دلم نرود

ای ستاره ها، چه شد که او مرا نخواست

ای ستاره ها، ستاره ها، ستاره ها

پس دیار عاشقان جاودان کجاست

فروغ فرخزاد

گـمـشـده
گـمـشـده
آدم‌ها به کفش‌ها بی‌شباهت نیستند!

کفشی که همیشه پایت را می زند
آدمی که همیشه آزارت می دهد
هیچ وقت نخواهد فهمید تو چه دردی را،
تحمل کردی تا با او هم‌قدم باشی...


صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو