یافتن پست: #غم_فراق

مونا یزدی
مونا یزدی
مائیم و حکایت پریشانیمان

داغی که نهان شد به غزل خوانیمان

ما و تب ، تب

خورده است به پیشانیمان


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو