یافتن پست: #غم-دل

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1551433481509522.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }

ای عشق بس که کردی با عقل تنگ خویی

مسکین برفت و اینک بر تو گذاشت جا را

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1551433446657548.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }

ای مدعی که کردی فرهاد را ملامت

باری ببین و تن زن شیرین خوش لقا را

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
10531511889985779597.jpeg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }

در دور خوبی تو بی قیمتند خوبان

گل در رسید و لابد رونق بشد گیا را

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
Screenshot_۲۰۱۵-۱۲-۰۲-۱۸-۵۲-۱۲-1.png { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }

بازآ که عاشقانت جامه سیاه کردند

چون ناخن عروسان از هجر تو نگارا

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1053500x443_1455267072139306.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }

ز عشق خوب رویان من دست شسته بودم

پایم بگل فروشد در کوی تو قضا را

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
Profile-picture-of-chador-14-Copy.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }

رفتی و دل ربودی یکشهر مبتلا را

تا کی کنیم بی تو صبری که نیست ما را

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو