یافتن پست: #علي_قاضي_نظام

wolf_1517
wolf_1517
بعضی ها
زندگى شان شده مثل سلف سرويس!
از هر آدمى قسمتی را داخل بشقابشان ميگذارند و
فقط تماشايشان ميكنند...
دوست دارند دست خورده شان كنند،
كه نفر بعدى
رغبت نكند حتی سمتش برود...!


wolf_1517
wolf_1517
اگر با تمامِ وجود دوستش داريد،
وجودِ ثابت كردنش را هم داشته باشيد...!


wolf_1517
wolf_1517
شبها كه دلتنگت ميشوم
از اين شانه به آن شانه
فقط غَلت ميزنم...
مثلِ يك ماهىِ جدا شده از دريا،
بايد ببينى جان دادنم را


wolf_1517
wolf_1517
آخرِ شب

اگر آهنگى برايتان
بيخود و بى جهت
ارسال ميشود،
به خودتان بگيريد...

تك تكِ كلمه هايش را...

يك نفر،
ساعتها،
جان كَنده
تا هم غرورش را نگه دارد
هم حرفِ دلش را بزند...
wolf_1517
wolf_1517
تمامِ گنجشكانِ شهر،
منتظرِ باز شدنِ چشمانت هستند!
ميشود پروازشان را به تاخير نيندازى؟
حلما
حلما
بيا چند روزي
جايمان را عوض كنيم
تو عاشقم شو
و من بيخيال ترين آدمِ دنيا...


گـمـشـده
گـمـشـده
سرِ جنگ دارم هر سال با پاييز!
با پاييزى كه هواى ِ دلبرانه اش بد جور هوايى ام مى كند
هواىِ تو مى افتد به دلم ...
دم و بازدم ام حتى اين روز ها فرق ميكند!
نفس هاى عميقى ميكشم و با " آه "،
حجم ريه هايى كه از نبودنت پر است را خالى ميكنم!
خدا كند،
يارى اگر داريد،
اگر هست!
قسمت ِ تان باشد ؛
همين پاييز
خدا كند" امّا...


گـمـشـده
گـمـشـده
همه چيز بايد به وقتش باشد
دلت به آمدن نيست،قبول
احساست را خاك گرفته،قبول
از شكستن مى هراسى،اين هم قبول
اما مصمم اگر شدى به آمدن،
در كنارم بمان!
بمان تا ثابت كنيم،دوست داشتن هنوز هست
بمان تا بريزيم ترسِ تمامِ آدمهاى مثلِ خودَت را
بمان تا پاييز را جورِ ديگر تعريف كنيم
مهم نيست كجاى پاييزيم،
مهم نيست يخبندانِ دوست داشتن ها
مهم ماندنِ توست
مهم ساختن ماست
مصمم اگر شدى به آمدن،
به وقتش بيا جانم!
نه آنقدر زود،
كه لياقتت را نداشته باشم
نه آنقدر دير،
كه دوست داشتن از دهان افتاده باشد!


گـمـشـده
گـمـشـده
دخترم؛
نوبتِ مدرسه رفتنت كه شد،
هم سن و سالهايت نوبت به نوبت مى آيند كنارت
اسمت را ميپرسند
شغل پدرت را
نشانىِ منزلت را
و در آخر ميگويند:
با من دوست ميشوى؟
اين انتخاب از آموختنِ الفبايت مهم تر است...
جنسيت مهم نيست
اينكه انتخاب كنى و
پاى انتخابت بمانى برايم كافيست!


سکوت شب
سکوت شب
هر گوشه از اين شهرِ بزرگ را كه قدم بُگذارى
قسمتي از دلتنگىِ مرا خواهى ديد...
گاهى كنجِ دنجِ يك كافه
گاهى در ايستگاهِ خالى از مسافرِ اتوبوس
يا پياده روهاى تجريش تا وليعصر
نه عكسى
نه آهنگى
نه هديه اى
من "دلتنگى" ام را برايت گذاشته ام
هوايش را داشته باش!

گـمـشـده
IMG_20180925_210448_554.jpg گـمـشـده
سرِ جنگ دارم هر سال با پاييز!
با پاييزى كه هواى ِ دلبرانه اش بد جور هوايى ام مى كند
هواىِ تو مى افتد به دلم ...
دم و بازدم ام حتى اين روز ها فرق ميكند!
نفس هاى عميقى ميكشم و با " آه "،
حجم ريه هايى كه از نبودنت پر است را خالى ميكنم!
خدا كند،
يارى اگر داريد،
اگر هست!
قسمت ِ تان باشد ؛
همين پاييز
خدا كند" امّا...


شرکت هوشمندسازان
Bab_Pic2pic_ir203-16 (Copy).jpg شرکت هوشمندسازان
آدمى
همه چيز را
با اولينَش مقايسه ميكند...
سعى كن اولين ات
بهترينَت باشد...

[لینک ]

مهرابه
مهرابه

مينويسم روىِ يك كاغذ؛
"صبحت بخير زيباترين بهانه ى بيدارى"
ميچسبانم به هركجا كه چشمانت زودتر درگيرش ميشوند


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو