یافتن پست: #علي_قاضي_نظام

حلما
حلما
بيا چند روزي
جايمان را عوض كنيم
تو عاشقم شو
و من بيخيال ترين آدمِ دنيا...


گـمـشـده
گـمـشـده
سرِ جنگ دارم هر سال با پاييز!
با پاييزى كه هواى ِ دلبرانه اش بد جور هوايى ام مى كند
هواىِ تو مى افتد به دلم ...
دم و بازدم ام حتى اين روز ها فرق ميكند!
نفس هاى عميقى ميكشم و با " آه "،
حجم ريه هايى كه از نبودنت پر است را خالى ميكنم!
خدا كند،
يارى اگر داريد،
اگر هست!
قسمت ِ تان باشد ؛
همين پاييز
خدا كند" امّا...


گـمـشـده
گـمـشـده
همه چيز بايد به وقتش باشد
دلت به آمدن نيست،قبول
احساست را خاك گرفته،قبول
از شكستن مى هراسى،اين هم قبول
اما مصمم اگر شدى به آمدن،
در كنارم بمان!
بمان تا ثابت كنيم،دوست داشتن هنوز هست
بمان تا بريزيم ترسِ تمامِ آدمهاى مثلِ خودَت را
بمان تا پاييز را جورِ ديگر تعريف كنيم
مهم نيست كجاى پاييزيم،
مهم نيست يخبندانِ دوست داشتن ها
مهم ماندنِ توست
مهم ساختن ماست
مصمم اگر شدى به آمدن،
به وقتش بيا جانم!
نه آنقدر زود،
كه لياقتت را نداشته باشم
نه آنقدر دير،
كه دوست داشتن از دهان افتاده باشد!


گـمـشـده
گـمـشـده
دخترم؛
نوبتِ مدرسه رفتنت كه شد،
هم سن و سالهايت نوبت به نوبت مى آيند كنارت
اسمت را ميپرسند
شغل پدرت را
نشانىِ منزلت را
و در آخر ميگويند:
با من دوست ميشوى؟
اين انتخاب از آموختنِ الفبايت مهم تر است...
جنسيت مهم نيست
اينكه انتخاب كنى و
پاى انتخابت بمانى برايم كافيست!


سکوت شب
سکوت شب
هر گوشه از اين شهرِ بزرگ را كه قدم بُگذارى
قسمتي از دلتنگىِ مرا خواهى ديد...
گاهى كنجِ دنجِ يك كافه
گاهى در ايستگاهِ خالى از مسافرِ اتوبوس
يا پياده روهاى تجريش تا وليعصر
نه عكسى
نه آهنگى
نه هديه اى
من "دلتنگى" ام را برايت گذاشته ام
هوايش را داشته باش!

گـمـشـده
IMG_20180925_210448_554.jpg گـمـشـده
سرِ جنگ دارم هر سال با پاييز!
با پاييزى كه هواى ِ دلبرانه اش بد جور هوايى ام مى كند
هواىِ تو مى افتد به دلم ...
دم و بازدم ام حتى اين روز ها فرق ميكند!
نفس هاى عميقى ميكشم و با " آه "،
حجم ريه هايى كه از نبودنت پر است را خالى ميكنم!
خدا كند،
يارى اگر داريد،
اگر هست!
قسمت ِ تان باشد ؛
همين پاييز
خدا كند" امّا...


شرکت هوشمندسازان
Bab_Pic2pic_ir203-16 (Copy).jpg شرکت هوشمندسازان
آدمى
همه چيز را
با اولينَش مقايسه ميكند...
سعى كن اولين ات
بهترينَت باشد...

[لینک ]

مهرابه
مهرابه

مينويسم روىِ يك كاغذ؛
"صبحت بخير زيباترين بهانه ى بيدارى"
ميچسبانم به هركجا كه چشمانت زودتر درگيرش ميشوند


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو