یافتن پست: #عــرش

▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
photo_2016-07-05_01-08-38.jpg ▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
، ...{-60-}

...!!!

میخـواهد ...

از همـان هایی کهـ ...

آدمیـزاد یکـ وقتـ هایی را به " " میـزند ...

و بهـ رو می اندازد کهـ برایـش کننـد ...

امشـب از همهـ دارمـ ...):

از آنهـایی کهـ از لا به لای بعضیـها با چه "زوری"" بالا می آید ...

آنوقـت با همه ی وجـود دلتـ را به ...

" " گفتـن خــوش میـکنی ...

کهـ اگر به نرسـید ...

لااقـل یکی از همیـن صـدایش آنقـدر استـ ...

کهـ و از " " ...

...

وقتی میـگویم برایـم ...

یعنـی ...

یعنـی دیگــر ...

کاری از برای بـر نمی آیـد ...

...):

...{-35-}

▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
1405311181287971_large.jpg ▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
╔═══ ೋღ❤ღسُخَنِــ دِلـــــــೋ ═══╗


...

از همـان هایـی که آدمیـــزاد ...

یکـــ وقتــایی را به میــزند ...

و به رو می انــدازد ...

که برایـش کننــد ...

از آنهــایی که از لا به لای بعضـی حرفـــ ها ...

با چه بـالا می آینــد ...

آنوقتـــ با همه ی وجـود را به زمــزمـه ی ...

گفتــن خــوش میــکنی ...

که اگـر به ...

لااقــل یکی از همیــن ...

انقدر هسـت ...

که و ...

از گفتنـش بگوینــد ...

وقتی میگویــم ...

یعنـی ...

یعنـی دیگــر کاری از دسـت برای بر نمی آیــد ...

...

...

...


╔═══ ೋღ❤ღسُخَنِــ دِلـــــــೋ ═══╗

پلاک
89197116441983461612.jpg پلاک
دستمـــو گرفتیـــ بـــا دستایـــ خالـــیــ .... یادتـــهـــ؟ بــهــمــ بخشیـــدیـــ تو صحنــتـــ پـــر و بــالیـــ ... یادتــهـــ؟ سحـــرا مـــنـــ بـــودمـــ و اونــــ ضریــحــِ آسمـــونیـــ شاپـــرکـــ تریـــنــــ دلـــ و گـــلایــِـ قالــیـــ ... یادتــهـــ؟ امــا حــالا منمـــُ و خاطـــرهـــ هایـــــ یکــــ سفـــر سفــریــــ بـــه اوجِ یکـــ عــرشـــِ خیـــالیـــ .... یادتـــهــــ؟ چــیــ میـشهـــ جـادهــ یـــِ صــبحـو بــهـــ دلـمــ نشـونـــ بـدیـــ ؟ مــثـلِ اونـــ پـرچــمـــ ســرخــتـــ دلـــمـــو تــکــونـــ بــدیـــ ؟؟ چــیـــ میـشهـــ تــذکـرهــ یـــِ کــربــلا مـــو بــا همــونـــ دســتـــِ غـریــبـــ نــوازِ مهــربـونـــ بــدیـــ ؟ صــفــــایــــِ گریـــهـــ تــو صحــنــــِ شمـــا یـــادمـــ نمیـــرهـــ خاطـــراتیــــ دارمـــ از کربـــلا یـــادمـــ نمیـــرهــــ بـــهـــ خـــدا لذتــــِ خوندنــــِ زیــارتــــ نامــهــ رو گوشــهـــ یــــِ خلوتــــِ ایوونـــــ طـــلا یادمــــ نمیــرهـــ

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو