یافتن پست: #عاشقی-میگفت

dearyourselfd
1053500x704_1421671120788892.jpg dearyourselfd

گل های رز امضای بر روى زمین هستند
به که زیباترین امضاى [لینک ]

dearyourselfd
1053500x723_1437133942566042.png dearyourselfd

وقتی کسی تو باشد به تو می‌دهد، و
وقتی تو کسی باشی به تو می‌دهد.

dearyourselfd
images dearyourselfd

است كه اگر نباشد،
خانه سرد و است،
اما اگر ، خانه و را .

dearyourselfd
10531486710467084485.jpg dearyourselfd

از و مردان، و از ، عاقلان دور مي سازد.

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو