یافتن پست: #عاشقی-میگفت

{  من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1053500x704_1421671120788892.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }

گل های رز امضای بر روى زمین هستند
به که زیباترین امضاى [لینک ]

{  من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
1053500x723_1437133942566042.png { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }

وقتی کسی تو باشد به تو می‌دهد، و
وقتی تو کسی باشی به تو می‌دهد.

{  من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
images { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }

است كه اگر نباشد،
خانه سرد و است،
اما اگر ، خانه و را .

{  من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
10531486710467084485.jpg { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }

از و مردان، و از ، عاقلان دور مي سازد.

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو