یافتن پست: #عاشـــــقم

حلما
حلما
نمیدانم ....
ازاینکه تمام آرزوهای یک نفر به تو ختم
می شود
چه حسی داری...!!!؟
اما ازاینکه تمام آرزوهایم...
به# تـــ و ختم می شود
...

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو