یافتن پست: #عآصفـ

★پیر پاییز★
★پیر پاییز★
من کسایی‌ رو دوست‌ دارم‌ که‌
خودشونو‌ تو زندگیم‌ پر رنگ‌ تر میکنن‌!
نه کسایی که فکر میکنن‌ اگر کمرنگ‌ باشن‌
میوفتم‌ دنبالشون
من‌ نیازی به همچین‌ آدمی‌ ندارم‌...!


★پیر پاییز★
★پیر پاییز★
شعر هایم رنگ و بوی مرگ میدهد
طعم گس کوچه باغ های غربت
″بعد از تو″
نوشته هایم زاییده از افکاری مدفون در زیر تاریکیست..‌‌.
روز هایم شب و ، شب هایم همگی جمعه اند...
چه شلم شوربایی به راه است در طغیان زندگی ام...
شاید جسدم منتظر پاییز است تا فروافتد...

:الهه

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ