یافتن پست: #شهید-گمنامم

maede maz
9524.jpg maede maz
امروز ثانیه ثانیه تپشهای قلبم گره خورده با یاد تو، با تو که به یادم اوردی، چقدر زود از یاد بردم نگاهت را...
میدانم... میدانم!!...
تلنگرت بجا بود،اما...
تو برای دلم دعا کن که اسیر نشود، تو که رها شدی از بند نام و خاک
دعای رهایی ام باتو!
توکه در تمام لحظه های تنهایی همدمم بودی... ای ...

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو