یافتن پست: #شمس_تبريزى

__
__
هر اعتقاد كه تو را گرم كرد آن را نگه دار، و هر اعتقاد كه تو را سرد كرد از آن دور باش.


__
__
از همه به خود نزدیکترم.


__
__
اين همه رنج‌ها از آن شد كه ورق خود مى‌خوانيد ورقِ يار هيچ نمى‌خوانيد.


__
__
اینجا هیچ طریق دیگر نیست
الّا سکوت و تسلیم.


__
__
ما آنیم که زندان را بر خود بوستان گردانیم. چون زندان ما بوستان گردد، بنگر که بوستان ما خود چه باشد؟!


__
__
با خلق اندک اندک بیگانه شو. حق را با خلق هیچ صحبت و تعلق نیست.
ندانم از ایشان چه حاصل شود؟
کسی را از چه باز رهانند، یا به چه نزدیک کنند؟


__
__
سجاده بينی هفت رنگ!
اي شيخ ترا گفته اند از رنگ برون آی.


__
__
از همه به خود نزدیکترم.


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ