یافتن پست: #سیمین_بهبهانی

【wolf】
【wolf】
این که با خود می کشم هر سو،
نپنداری تن است..

گورِ گردان است و در او،
آرزوهای من است..!!pαrмιѕѕ
pαrмιѕѕ
می خواهمت، که خواستنی تر ز هر کسی
کو واژه ای که ساده تر از این بیان کنم؟

تنها نه من که یار دگر نیز خواهدت
می باش از آن او که تحمل توان کنم‏


pαrмιѕѕ
pαrмιѕѕ
می خواهمت، که خواستنی تر ز هر کسی
کو واژه ای که ساده تر از این بیان کنم؟

تنها نه من که یار دگر نیز خواهدت
می باش از آن او که تحمل توان کنم‏


pαrмιѕѕ
pαrмιѕѕ
می خواهمت، که خواستنی تر ز هر کسی
کو واژه ای که ساده تر از این بیان کنم؟

تنها نه من که یار دگر نیز خواهدت
می باش از آن او که تحمل توان کنم‏


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو