یافتن پست: #سید_حمیدرضا_برقعی

Saye
Saye
همه‌ ى قافیه ها تابع زلفش بودند
چادرش را که به سر کرد، غزل ریخت به هم!


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ