یافتن پست: #سکوت_شب

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
@sahel

معناے سکوت شب را
تنها ماه می داند
که بالاے این همه تاریکی
ایستاده است
و براے زمین سیاه و خاموش
آیه هاے روشنایی را
تکرار می کند
تا مبادا فراموشش شود
که فردایی سپید در راه است....


shadi
446735311_96307.jpg shadi
@sahel

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو