یافتن پست: #سورنارخشا

shadi
shadi
سالهاست
دفن شده ایم
زیر آوار خاطرات
فقط
وقت نکرده ایم گواهی فوتمان را بگیریم...

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو