یافتن پست: #سـَلامـ

▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
3525738442007460107.jpg ▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
...{-29-}{-35-}

اَحوالِتونـ چِطورهـ ؟؟؟{-35-}

رو خِدمَتِتونـ عَرضـ میکُنَمـ ، ...{-60-}{-35-}

بَعـد اَز باز هَمـ دَر خِدمَتِتونـ هَستَمـ ...{-29-}{-35-}

▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
1405311181287971_large.jpg ▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
...{-29-}{-35-}

اَگَر بـارِ گِرانـ بودیمـ و اَگَر نامِهرَبانـ بودیمـ و ...{-29-}{-35-}

که این مُدَّتـ هَمراهَمـ بودیـد ...{-35-}

بـَدی دیدیـد لُطفـا به بُزُرگیـ خـودِتونـ ...{-35-}

...{-29-}{-35-}

...{-29-}{-35-}

▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
IMG21225442.jpg ▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
، وَقتِتونـ بِخِیـر ...{-35-}

بَندهـ یِکـ مـاه و یِکـ هَفتهـ سَعادَتـِ این رو داشتَمـ که ...{-35-}

هَر روز بِذارَمـ وَلی ...{-35-}

اَز فـَردا دَر خـِدمَتِتونـ نیستَمـ ...{-35-}

مَمنونـ میشَمـ اَگهـ اَز بُزُرگـوارانـ کَسی بِشهـ ...{-35-}

...{-29-}{-35-}

▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
IMG_20150822_123931[1].jpg ▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
...{-35-}

به لُطفـِ اِمـروز رَفتهـ بـودَمـ (ع) ...{-29-}

...{-35-}

: {-29-}{-35-}

اِمـروز بِالاخَره این رو پِیـدا کَردَمـ که ...

طَعمــِ رو بِچِشَمــ ...{-29-}{-81-}{-115-}

...{-47-}{-35-}


╔═══ ೋღ❤ღسُخَنِــ دِلـــــــೋ ═══╗


خـــღــــدایــا شـــکــرتـــــــــــ ...{-29-}{-35-}{-29-}


╔═══ ೋღ❤ღسُخَنِــ دِلـــــــೋ ═══╗

▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
images2.jpg ▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
...{-29-}{-35-}

شَبِـتون بِخِیــر ...

اَگه قَبـول کُنه دَر (ع) دُعـاگویِ هَمه شُما بُزُرگواران بودَمـ ...{-29-}{-35-}

خــღــدایـا شـکـرتـــــ ...{-47-}{-29-}{-35-}

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو