یافتن پست: #سعید_صاحب_علم

H.J
H.J
شبیه تعزیه خوانی
به نقشِ شِمرَم که...

خودش به گریه خودش را
مدام لعنت کرد...!
#
.☆۰❀۰.✿

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو