یافتن پست: #رضا_کاظمی

...خآنوم زنده بودی...
...خآنوم زنده بودی...
تو را ازشاخه می چینم

که برایم گنجشک باشی

این روزهای سکوت ووحشت را

پرازآوازرفتن کنی.

توراازشاخه می چینم

که برایم خورشیدباشی

این نگاه های سردوخالی را

پرازگرمای دوست داشتن کنی.

توراازشاخه می چینم

دردلم می کارم:

گنجشکی که همیشه می خواند...

خورشیدی که همیشه می تابد...



شرکت هوشمندسازان
n82730175-71990178 (Copy).jpg شرکت هوشمندسازان
دلم باران می خواهد
و چتری خراب
و خیابانی که
هیچ گاه به خانه ی تو نرسد!

[لینک ]

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو