یافتن پست: #رضا_باقری_فرد

pαrмιѕѕ
pαrмιѕѕ
خواستنت
تعطیلی
ندارد
ولی
صبح
شنبه که می شود
انگار دوباره باید
دوست داشتنت را از سر گرفت


pαrмιѕѕ
pαrмιѕѕ
خواستنت
تعطیلی
ندارد
ولی
صبح
شنبه که می شود
انگار دوباره باید
دوست داشتنت را از سر گرفت


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو