یافتن پست: #دوصت_دارم

WOLF_1517
WOLF_1517


:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه

تارهای گیتارم رابه لرزش در می آورم ...
تا بارها و بارها به تو بگویم دوستت دارم ...
بارها این تارها به صدا درمی آیند و می‌گویم ... :بوس:قلب

:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه

تک تک ستاره هاي‌ عمرت بلند و والا
باقی عمرت 1000 به بالا
امروز روز تولدته عزیزم
عزیزمی ؛ دوستت دارم به مولا ...:دی:بوس

:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه:الهه

تولدت خیلی موبارک باشع همدمم ... همسرم ...عاخامون ...:دی:بوس
امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشی ...:قلب
کنارع تو بودن ینی آرامش ... خیلی دوصت دارم ...:گگگ:گگگ
بمونی برام ...:قلب:بوس
:دی

:الهه

WOLF_1517
WOLF_1517دوستتــــ دارم
گلایه از تکراری بودنش نکن
مشکل از مـــــن نیست
تو زیادی دوست داشتنی هستی ...:الهه:دی
:بوس:دی

:آمازون

WOLF_1517
WOLF_1517


دوست داشتنت اندازه ندارد
حجم نمی خواهد
وقتی تمام کشور وجودم
سرزمین حکمرانی توست . . . :الهه
:بوس:دی

:آمازون

WOLF_1517
WOLF_1517آنقدر دوست داشتنى هستى ،
که ایستاده هم به دل مى نشینى . . . :الهه
:بوس:دی

:آمازون

WOLF_1517
WOLF_1517دوستت دارم
فراتر از هر گمانی
و آن سوتر از
هر شوق و شیفتگی ...:الهه
:بوس:دی

:آمازون

WOLF_1517
WOLF_1517

انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم
تنها یک جمله!
هنوزم دوستت دارم ... :الهه
:بوس:دی

:آمازون

WOLF_1517
WOLF_1517

اگر دوست داشتن ِ تو
را فریاد بزنم
تاب نمی آورد این کوه ِ مقابل . . . ! :الهه
:بوس:دی

:آمازون

WOLF_1517
WOLF_1517در صفحه ی شطرنج زندگیم
تمام مهره هایم مات مهربانیت شد
و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم
تا بگویم شاه دلم دوستت دارم... :قلب
:بوس:دی

:آمازون

WOLF_1517
WOLF_1517من به هفت زبان زنده ی دنیــا دوستت دارم ...
عمرم اگر کفاف دهد ،
به زبان های از یاد رفته هم دوستت خواهم داشت...:الهه
:بوس:دی

:آمازون

WOLF_1517
WOLF_1517نمی دانم چه حسی هست این عاشقی ؟

وقتی می نشینم، وقتی راه می روم، وقتی می خوابم
دوستت دارم وقتی صدایی می اید دوستت دارم،
وقتی سکوت است دوستت دارم چه می کنی با من که چنین راحت همیشگی شده ای؟:قلب
:بوس:دی

:آمازون

WOLF_1517
WOLF_1517و من اگر یک بار دیگر زندگی کنم
هیچ چیز را تکرار نمی کنم
جز دوباره
عاشق تو شدن را … :الههWOLF_1517
WOLF_1517جز “دوست داشتنت”
کار دیگری هست
بگو …


:آمازون

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو