یافتن پست: #دوسٍش

S҉A҉H҉R҉A҉
10531492242896809510.jpg S҉A҉H҉R҉A҉
داری...?!

داره...?!
دوسش داره :)

S҉A҉H҉R҉A҉
S҉A҉H҉R҉A҉
↯ هَمیشهـ فِک میکُنَـــــم اگ یِ روز بِمیــرَم↯
✖ فَضآیـ مجآزیــ ام چیـ میشِهــــ✖
↯ خُبــ منـ ک دیگ آنلآیــن نمـشَم↯
✖ اون پیآمایی کِ توی تِلگرآم میـآد از گروهـ و کآنـآل هآی مُختَلِــــــف ،کِـی میخآد بخونِهــــ✖
↯ فِک کنَـــــم چَنــ نَفــــر شَب اوَلـ نبودنَــــــم ،میـآن زُل میــــزَنن بِ پروفآیلَــــم!! و آخرِیـــــن ↯
بآزدیــــدمو نگآه میـکنن
✖ اصلآ اونـی ک دوسِشــ دآرم میتونَـــــــم دیگ نمیتونَم چِکــــ کُنَــــــم✖
↯ اینســـتآگرآم چیـ!!! اگ کَسیـــ فآلووم کَـــرد کآمنتـ گذآشتـــ↯
✖ از حآل خوبِـــــش عَکســـ گُذآشـــــــت از غُصهــــ هآش نوشتــــ.. دیگ نمیبینمـ✖
↯خودَم چیــ!! اگ دِلَمـــ گرفتــ و کلَمــــآتــــــ رِژه رَفتنـــــ .. دیگ جـآی ندارمم وآسـ نوشتنـ!!↯
✖ شــــمآم فِکـر کَردیـــــد اگ ی روزیـــ خوآستید از دُنــــیآ بریـد .. فضآیـــ مجآزیـــ تون چیـ میشهـ✖
↯ نِمیـــــخوآم از مَرگــــ بِگَمــــ!! ↯
✖ میـــخوآم بِگَمــــ وآبستِگیـــــ چیـه!!
↯ مـآ بهـ یِ سریـــ از آدمآ وآبستگیـــــ دآریـــــم! ک اونا اصنـ ما رو نمیبیننـــ↯
✖ ولیــ مـآ نمیتونـــــیم دسـت بکشیــــم ازشون

pαrмιѕѕ
pαrмιѕѕ
بَضی وَقتآ اِنقدر دوسِش دآری

کِ حآضری وآسه دیدَن خَنده هآش

"گِریه" کُنی :)


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو