یافتن پست: #دلی

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
وکتور-گل-رز-سفید-طرح-قلب.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
این روزها من هم جور دیگری هستم.
شاید برخلاف تو... کمتر از هر وقت دیگری،
این روزها گوشم دارد عادت می کند که دیگر منتظر
خبری از تو نباشد. این روزها دیگر منتظر شب نیستم. بی انگیزه برای دیر خوابیدن و زود بیدار شدن. زودتر از همیشه می خوابم و دیرتر از همیشه بیدار می شوم؛ تا ترا در خواب ببینم و در خواب بیشتر با تو باشم. این روزها حال وهوای سابق را حتی برای این دنیای مجازی را ندارم. دنیایی که با تو از هر حقیقتی برایم حقیقی تر بود. حالا هم شاید تنها دلیل اینجا بْودنم... بهانه ای برای بودن با تو است.
********#كل-زهرة-فينوس-هي-علامة-لك*********

P158
P158
با همه دریا دلی دل را به دریاها زدم

پشت پا بر اصل بی بنیاد این دنیا زدم

با هزاران آرزو ، با صد هزار شوق و امید

از پس دیروز و امروز ناگهان فردا رسید

ای دریغ از عمر رفته ، ای دریغ

قصهٔ ابریشم و بیداد تیغ

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
images { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
یا درد و غمی که داده ای بازش گیر


یا جان و دلی که برده ای بازم ده...

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
img_20170820_164609.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
هر سو دلی به خواری در خاک ره میفکن
تا کی ذلیل سازی دلهای محترم را

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
images { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
دلی دیرم خریدار محبت
کز او گرم است بازار محبت

لباسی دوختم بر قامت دل
زپود محنت و تار محبت

تُــــ
images (18).jpg تُــــ
آب را گل نکنیم،
شاید این آب روان،
می رود،
پای سپیداری،
تا فرو شوید اندوه دلی....

تُــــ
تُــــ
شبیه آتشی در باد خاکستر نمی گیرم
اگر خاموش گردم شعله را از سر نمی گیرم

به من از خم شدن چیزی مگو چون آنچنان سختم
که شکل از ضربه های پتک آهنگر نمی گیرم

گرفتی هر چه را دادی، خیالی نیست اما من
دلی را که سپردم دست تو،دیگر نمی گیرم

من آن مرغم که بگشایی قفس را باز می ماند
به هر جا خو کنم دیگر، از آنجا پر نمی گیرم

به من گفتی که هر چیزی بهای در خوری دارد
بهای عشق من مرگ است از آن کمتر نمی گیرم

مرتضی جهانگیری

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
2355117686108204105138208176823353583202.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
دل شکسته اگر باز هم دلی باشد
بگو چگونه نگهبان قابلی باشد

・❥✿صَحــرآ❀❧
・❥✿صَحــرآ❀❧
از آدما دلیل نخواه که چرا دوستت دارن، بهشون دلیل بده که دوستت داشته باشن...


مَنـ
مَنـ
گاهی دلم ميگــــــيره ازسخناني كه در شـأنم نيست…
گاه دلم ميگيره ازصداقتــــــم كه هيچكس لايــــــق آن نيست،….
گاه دلم تنگ ميشه براي وعــــــده هايي كه ميدانستم نيست اما براي دلخوشيم كافی بود..
گاه دلم ميگيرداز سادگی هايم…
گاه دلم ميسوزدبراي وفـــــــاداري هايم….
گاه دلم ميسوزدبراي اشكهايم..
گاه دلم ميگيردازروزگــــــــــاري كه درآنم…
☜اين نبـــــــــــــــودآنچه درانتظارش بــــــــــــــــودم..

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
2325527.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
فقط در یک جمله ساده.................
Добро пожаловать на странно
странный сайт{-29-}

حلما
حلما
گاهی بی هیچ بهانه‌ای کسی را دوست داری
اما گاهی با هزار دلیل هم نمی‌توانی یکی را دوست داشته باشی!{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
49933514_167855077512078_2032961766119087804_n.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
گفتم که شکایتی بخوانم
از دست تو پیش روی دشمن
کاین سخت دلی و سست مهری
جرم از طرف تو بود یا من

دیدگاه
1398/01/10 - 17:17 ·

دیدگاه
حلما
حلما
خوشبختی یعنی: قلبی را نشکنی، دلی را نرنجانی، آبرویی را نریزی، ودیگران ازتو آسیبی نبینند، حالا برو ببین چقد خوشبختی

هادی
هادی


رفتن داریم تا رفتن
گاهی کسی با میرود ...
گاهی هم با پایش
یک رفتن هم داریم
فقط اسمش رفتن است
اما نه کسی جایی میرود
نه از دلی کنده میشود
و این است ...!

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو