یافتن پست: #خوردن-مويز

born78
born78
رسول اكرم صلى الله عليه و آله :
شما را سفارش مى كنم به ، زيرا صفرا را برطرف مى كند، بلغم را از بين مى برد، اعصاب را قوى، خستگى را دور،اخلاق را خوب مى كند، به روح آرامش مى بخشد و غم را مى برد.

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ