یافتن پست: #خواستم-از-عشق-بنویسم

{  من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
2Q== { من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }
....
. یاد تو در نقش بست .......
... وزخم کهنه .
.دوباره سر باز کرد
[لینک ]

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو