یافتن پست: #خواجه_امیری

EDRIS
EDRIS
فکر نکردن به خاطراتمون رو بلد میشیم
می‌بینیم همو از کنار هم ساده رد میشیم


EDRIS
EDRIS
یه روزی میاد که دیگه دلت برام نریزه
که یادت نیاد تولد من چنده پاییز...


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ