یافتن پست: #خــُــدا

▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
...{-29-}{-35-}

...

نَهـ کَسیـ ...

نَهـ کَسیـ ...

نَهـ کَسيـ اَز نَبودَنَـمـ ...

...

به کَسيـ ☜ ☞ پـاسُخگـو نیستَمـ ...

▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
1405311181287971_large.jpg ▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
...

آنگونهـ اَمـ بـِدار كه نَشكَنـَد اَز ...

وَ آنگونهـ كه به كَسي اَز ...

▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
1405311181287971_large.jpg ▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
...{-29-}{-35-}

اَگَر بـارِ گِرانـ بودیمـ و اَگَر نامِهرَبانـ بودیمـ و ...{-29-}{-35-}

که این مُدَّتـ هَمراهَمـ بودیـد ...{-35-}

بـَدی دیدیـد لُطفـا به بُزُرگیـ خـودِتونـ ...{-35-}

...{-29-}{-35-}

...{-29-}{-35-}

▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
...

هَمینـ اَلانـ یِهوییـ ...

...{-29-}{-35-}

▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
تَمامـِ ها را بَرایَتـ آرِزو میکُنَمـ نهـ ها را ...

زیـرا آنـ اَستـ که میـخواهی و ...

آن اَستـ که بـَرایِ تــو میـخواهَد ...{-29-}{-35-}

▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
اَز نَخواهـ که ...

...

فَقَطـ بِخواهـ کَسیـ رو بِهِتـ بِدهـ که ...

...{-29-}{-35-}

▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
...{-81-}{-97-}

...{-47-}{-29-}{-35-}

▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
1405311181287971_large.jpg ▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
ﻭَقتیـ ﺁﻧﮑـَﺲ ﮐﻪ ، ﻣﻴـﺸَﻮَﺩ ...

ﻣﻴﮕﻮییمـ ﺍَستـ ...

ﻭَ ﻫِﻨﮕﺎمیـ ﮐﻪ ﺷَﺨﺼـﻰ ﮐﻪ ، ﻣﻴـﺸَﻮَﺩ ...

ﻣﻴﮕﻮییمـ ...

ﻭَقتیـ ﺁﻧﮑـَﺲ ﮐﻪ ﺩُﭼـﺎﺭِ ﻣﻴـﺸَﻮَﺩ ...

ﻣﻴﮕﻮییمـ ﺍَﺯ ﺑَﺲ ﮐﻪ ﺑـﻮﺩ ...

ﻭَ ﻫِﻨﮕﺎمیـ ﮐﻪ ﺷَﺨﺼـﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩُﭼـﺎﺭ ﻣﻴـﺸَﻮَﺩ ...

ﻣﻴﮕﻮییمـ ﺍَﺯ ﺑَﺲ ﮐﻪ ﺑـﻮﺩ ...

...

ﺭﺍ ﺁﻥ ﻃـﻮﺭ ﮐﻪ ﭘَﺴـَﻨﺪِ ﺗﻮستــ ...

ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑـُﺰُﺭﮔﯽ ﺍَستـ ...

همهـ ﻣـﺎ ﺣﺎﻣـِﻞِ ﺯﻳـﺎﺩﻯ ﻫَﺴﺘﻴمـ ...

ﻭَ ﺍَﮔـَﺮ ﻟِﺒﺎسیـ ﺍَﺯ ﺳـﻮﻯِ ﮐﻪ ﻧﺎﻣـَﺶ و ﺍَستـ ﻧَﺒـﻮﺩ ...

...{-29-}{-35-}

▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
IMG_20150822_123931[1].jpg ▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
...{-35-}

به لُطفـِ اِمـروز رَفتهـ بـودَمـ (ع) ...{-29-}

...{-35-}

: {-29-}{-35-}

اِمـروز بِالاخَره این رو پِیـدا کَردَمـ که ...

طَعمــِ رو بِچِشَمــ ...{-29-}{-81-}{-115-}

...{-47-}{-35-}


╔═══ ೋღ❤ღسُخَنِــ دِلـــــــೋ ═══╗


خـــღــــدایــا شـــکــرتـــــــــــ ...{-29-}{-35-}{-29-}


╔═══ ೋღ❤ღسُخَنِــ دِلـــــــೋ ═══╗

▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
1405311181287971_large.jpg ▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
...

هَرگـِز كَسيـ را ...

به آنچهـ ...

...{-35-}

▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
▂▃▄▅▆▇█▓▒░ℋ◎∂α░▒▓█▇▆▅▄▃▂
...

كه ...

اَز تـو بِگيـرَد ...

هَر آنچهـ را كه را اَز تـو ميگيـرَد ... {-47-}{-29-}

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو