یافتن پست: #خـــــــــواستنی

مونا یزدی
مونا یزدی
از چه پنهـــــــــــــان""
گاهی آنقدر میشوی…
که شروع میکنم""
به شمارش تک تک ثانیه ها…
برای یکبـــــــــــــــــــــار دیگر رسیدن""
به “#تـــــــــــــــــــو”…


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو