یافتن پست: #خانواده-ساینا

♡♡zahra♡♡
♡♡zahra♡♡
هر کی راضی نیس بگه از بزرگ خاندان:
اقا هادی = پدر بزرگ
شادی=عمه خانم
گمشده =دختر فاطمه باباشونم مسعود (وجود خارجی ندارد)
الهه ممنی گرگی=باباشونم رستم (وجود خارجی ندارد)
مهرابه و حلما هم خواهرای زهرا و فاطمو الهه
سکوت شب=برادر بزرگ من مامانمونم زهرا(بابامونم فریدون وجود خارجی ندارد)

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو