یافتن پست: #خاطرات_نوجوانی

یاس
۲۰۲۰۰۸۱۳_۲۱۵۸۱۱.jpg یاس
۳

ای عمه بیا تا غریبانه بگرییم
دور از وطن و خانه به ویرانه بگرییم
(شعرش بر یه مداحی بود)

یاس
۲۰۲۰۰۸۱۲_۲۲۱۷۱۳.jpg یاس
۲ من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که از هر فریادی واجب تره {-119-}{-126-}

یاس
۲۰۲۰۰۸۱۲_۲۲۰۰۱۳.jpg یاس
۱{-83-}

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ