یافتن پست: #حضرت-عشق

از تبار❤️ خاک
1548100142309583_large.jpg از تبار❤️ خاک

و چنين نامه عشقم به تو تقديم شدست
در اين سراي عزلت عذري دگر ندارم...
گر از تو رو نتابم دل ناشكيب باشد...


دانلود موزیک


دیدگاه
1399/03/22 - 20:15 ·

دیدگاه
از تبار❤️ خاک
1546008095851727_large.jpg از تبار❤️ خاک
....
دلم منتظر که من بی ؟


دانلود موزیک


از تبار❤️ خاک
1546190733433692_large.jpg از تبار❤️ خاک

وقتی دست به می برم جز یاد تو در ذهن نمی ببند برای نوشتن ..
هنوز هم قلم را با آب
وچه می نویسد از


دانلود موزیک


از تبار❤️ خاک
674c38d629069418eeb9beedd48b2e31.jpg از تبار❤️ خاک
##حضرت-عشق
تا کی در انتظار قیامت توان نشست
برخیز تا هزار قیامت به پا کنی

از تبار❤️ خاک
a591f9b2302a27bba1a3be0dae576a6a.jpg از تبار❤️ خاک

خبرت هست که ما باخته ا یم قافله را ............................

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک


تو این جام بلا برگیر بر ما منتی بگذار

از تبار❤️ خاک
1541091409577596_large.jpg از تبار❤️ خاک

چه سخت میگذارد ..نبودت

از چوپان پیری که دیگر توان چوپانی نداشت پرسیدند…

چه خبر؟؟

با لهن تلخی گفت:

گرگ شد!

… آن بره ای که نوازشش میکردم…

از تبار❤️ خاک
1541622253315394_large.jpg از تبار❤️ خاک

وقتی عاشقانه به طبیعت بنگری ..طبیعت هم عاشقانه در تو نگاه میکند ........
و تصویر تو رویای طبیعت ذهنم ........................

از تبار❤️ خاک
46272970_319360971996627_6549860895916165018_n.jpg از تبار❤️ خاک

وقتی دست به می برم جز یاد تو در ذهن نمی ببند برای نوشتن ..
هنوز هم قلم را با آب
وچه می نویسد از


دانلود موزیک


از تبار❤️ خاک
متن-تنهایی-2.jpg از تبار❤️ خاک
....
پس منتظر که من بی ؟
.......
فقط-دوست.داشتن نیست.....
مراقبت می خواهد ..............


دانلود موزیک


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ