یافتن پست: #حضرت-عشق

सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*
1548100142309583_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*

و چنين نامه عشقم به تو تقديم شدست
در اين سراي عزلت عذري دگر ندارم...
گر از تو رو نتابم دل ناشكيب باشد... [لینک]

دیدگاه
1399/03/22 - 20:15 ·

دیدگاه
सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*
1546008095851727_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*
....
دلم منتظر که من بی ؟ [لینک]

सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*
1546190733433692_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*

وقتی دست به می برم جز یاد تو در ذهن نمی ببند برای نوشتن ..
هنوز هم قلم را با آب
وچه می نویسد از [لینک]

सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*
674c38d629069418eeb9beedd48b2e31.jpg सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*
##حضرت-عشق
تا کی در انتظار قیامت توان نشست
برخیز تا هزار قیامت به پا کنی

सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*
a591f9b2302a27bba1a3be0dae576a6a.jpg सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*

خبرت هست که ما باخته ا یم قافله را ............................

सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*
सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*

http://synaa.ir/i/tmp/1571319548693128_orig.jpg
تو این جام بلا برگیر بر ما منتی بگذار

सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*
1541091409577596_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*

چه سخت میگذارد ..نبودت

از چوپان پیری که دیگر توان چوپانی نداشت پرسیدند…

چه خبر؟؟

با لهن تلخی گفت:

گرگ شد!

… آن بره ای که نوازشش میکردم…

सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*
1541622253315394_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*

وقتی عاشقانه به طبیعت بنگری ..طبیعت هم عاشقانه در تو نگاه میکند ........
و تصویر تو رویای طبیعت ذهنم ........................

सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*
46272970_319360971996627_6549860895916165018_n.jpg सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*

وقتی دست به می برم جز یاد تو در ذهن نمی ببند برای نوشتن ..
هنوز هم قلم را با آب
وچه می نویسد از [لینک]

सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*
متن-تنهایی-2.jpg सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*
....
پس منتظر که من بی ؟
.......
فقط-دوست.داشتن نیست.....
مراقبت می خواهد .............. [لینک]

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ