یافتن پست: #حسنا_میرصنم

£!♡₩
1565728979325022_large.jpg £!♡₩
..[❤️]...
موجـــودی بِـه اسـمِ

"زنِ نازیــبا''
در دنیــا نَـداریم.. !!

فقَــط زَن هایـی کِه
رویِ
صورتِــشان جایِ
بوسِــه هایِ عاشقانِــه تَـری دارَنـد ؛

زیباتَـــرنـد...!!

| |

£!♡₩
£!♡₩
دلم تنگ شده ...
و انگار قلب هزار سرباز عاشق
در سینه من می تپد...تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو