یافتن پست: #حزب_الله

✞..Tøяиαđø ..✞
IMG-20200814-WA0035.jpg ✞..Tøяиαđø ..✞
آشنایے با شهیــــ|جهادمغنیه|ــــــد

به فرماندهے توانســـــت را ڪہ از طریـــق اشغال منطقہ ی ، تسلط هاے زیادے پیدا ڪرده بود را از این منطقہ به عقب براند و آنھا را شکســـــت دهـد.born78
born78
امام خمینی (قدس‌سره) ؛
امید من به شما هاست
امام خامنه‌ای ؛
عقل و فهم جوانان از برخی بزرگان کشور بیشتر است
پ ن ؛
حالا دبستانی‌های دوران بزرگ شدند
این روزهای انقلاب از آن بچه‌ها انتظاراتی دارد
بصیرت ، آگاهی ، منطق ، روشنگری

born78
born78
رفته بود دوره فشرده زبان انگلیسی.
آخوند و زبان انگلیسی؟!
خطبه انگلیسی که می خواند
باور نمی کردی او همان ، روحانی ایرانی است.
پ ن ؛

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ