یافتن پست: #حبیب_خراسانی

هادی
هادی
مرغ دل مــا را ، كه به كس رام نگردد

آرام توئی

دام تــوئی

دانه توئـــی تــو..❤️


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو