یافتن پست: #حاکم_احساس

❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
❤°°”مْآه حــــــــــّـّـّورْ کوچولو”°°❤
در کار خدا مانده ام 🌛🌛
دارم چه گناهی؟
دل پر زده باز به هوای تو
چشمان تو و من 👑
ای عاشق حساس❤
بد نیست بزنی تو به چشمم !😇☺

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ