یافتن پست: #جامونده

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک


من از زیبای های دنیا .........
...................
فقط ترا دارم

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
جامونده...

دو چشم مست میگونت ببرد آرام هشیاران.
دو خواب آلوده بربودند عقل از دست بیداران

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
....................

يا رب سببي ساز که يارم به سلامت. بازآيد و برهاندم از بند ملامت

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
.................
مخاطب خیالم ..........

دریه کلام تمام.
, فریاد که از شش جهتم راه ببستند.
آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک


در حسرت دیدار
گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد
بسوختیم در این آرزوی خام و نشد

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک


زندگی زیباست ..
اما بی تو نه

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک


ساده ساده برایت مینویسم
...بی گلایه،بی حسی از جنس غرور...
.عشق من!
های با تو ام...!
همه غرور نا داشته ام،
فدای خنده‌های تو........!

تنها تو بخند،
تنها تو بخواه....!

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک

رفتم چت میگم یا الله..
یهو بین دختر ها جیغ داد بلند شد صبر کن چادر سر کنیم .{-150-}هر کی از یه طرف در میرفت{-139-}

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک


وقتی برق میره ..یاد ان شعر معروف خر برفت و خر برفت خر برفت می افتم

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک


غم همنشين من شد و من همنشين غم
تا خود چها رسد ز چنين همنشين مرا

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک


ماییم و آب دیده در کنج غم خزیده
بر آب دیده ما صد جای آسیا کن

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک


یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست

جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک


فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی

بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک


با تو میگویم
مراقب کسایی باش که هیچوقت نتونستم خوشحالشون کنم

دیدگاه
1400/06/8 - 15:27 ·

دیدگاه
از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک


افسوس دیر رسیده ایم
ما گل عشق را می کاویم
در روزگاری
که عشق را نمی شناسد...

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ