یافتن پست: #تلنگرانه

Ibrahim³¹³
Ibrahim³¹³
••🌱

زندگے مثل جلسه امتحان است!
بارها غلط مےنویسیم
پاک مےکنیم🎈
و دوباره غلط مےنویسیم :)

غافل از اینکه ناگهان مرگ فریاد میزند؛
برگه ها بالـا••➣

Ibrahim³¹³
Ibrahim³¹³
حرف‌قشنگ🌿
•••
- دلم‌برات‌میسوزه
+چرا؟!!
- چون‌برات‌شهادت‌مینویسم
با‌گناهات‌خط‌میزنے....シ


هدیه
هدیه
🔔

💠وقتی پشت سر پدرت از پله ها پایین می روی و می‌بینی چقدر آهسته می رود
تازه می‌فهمی چقدر پیر شده !


💠وقتی مادر بعد از غذا پنهانی مشتی دارو را می‌خورد ، می‌فهمی چقدر درد دارد اما چیزی نمی گوید..

👈در ۱۰ سالگی : مامان ، بابا عاشقتونم
👈در ۱۵ سالگی : ولم کنین
👈در ۲۰ سالگی : مامان و بابا همیشه میرن رو اعصابم
👈در ۲۵ سالگی : باید از این خونه بزنم بیرون
👈در ۳۰ سالگی : حق با شما بود
👈در ۳۵ سالگی : میخوام برم خونه پدر و مادرم
👈در ۴۰ سالگی : نمیخوام پدر و مادرم رو از دست بدم !
🍁در شصت سالگی : من حاضرم همه زندگیم رو بدم تا پدر و مادرم الان اینجا باشن ...😔

🦋و این رسم زندگی است....

🌷چه آرامشی دارد قدردان زحمات پدر و مادر بودن و هیچ زمانی دیر نیست
حتی همین الان...

هدیه
هدیه
⭕️

یاسَیِّدی
💠یا صاحِبَ الزَّمان . . .💠
نامه ام تنها یک کلمه بود آن هم :✍🏻
بــــــیـــــــــــــــا...!
زمانی که می خواستم امضایش کنم 🌙
یاد همان...
نامه ی معروف کوفیان به امام زمانشان افتادم...
دستانـــــم را بدجـــور لـرزانـــد...😔
🍃ألـلَّـهُـمَــ عَـجِّـلْ لِـوَلـیِـکْ ألْـفَـرَج🍃*

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ