یافتن پست: #تلنگر

از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
نازنین

روحم گاهی
مانند قاصدکی
با تلنگری
از هم می پاشد …
با نسیمی
که
دیگر
از بادی
سهمگین نیز
خطرناک تر است …

Ibrahim³¹³
Ibrahim³¹³
••🌱

زندگے مثل جلسه امتحان است!
بارها غلط مےنویسیم
پاک مےکنیم🎈
و دوباره غلط مےنویسیم :)

غافل از اینکه ناگهان مرگ فریاد میزند؛
برگه ها بالـا••➣

TARANN❤M
TARANN❤M
🔔تلنگر

✍امیدوار باش🌷

آب هـرچـند آلوده شـده باشد حتی لجـن هم شده باشد اگر به دریا برگردد صاف و زلال و پاک می‌شود!! یادت باشـد خـدا دریای رحــمت است و ما چون آب آلوده اگر به آغوش رحــمت او باز گردیم ڪار تمام است و پاک پاک می‌شویم.

قرآن کریم :

🍃به‌ بندگانم‌ بگو‌ من‌ آمرزنده‌‌ و مهربانم🍃

📚سوره حجر ۴۹

TARANN❤M
TARANN❤M
صبورانه در انتظار زمان بمان
هر چیز
در زمان خودش رخ می‌دهد
باغبان حتی اگر باغش 
را غرق آب کند،
درختان خارج از فصل خود 
میوه نمی‌دهند ...❤️
تلنگر_مثبت 
هرقدر بیشتر مجبور باشید برای چیزی انتظار بکشید، وقتی در انتها به آن می رسید، بیشتر قدرش را خواهید دانست.
هرقدر بیشتر مجبور باشید برای چیزی بجنگید، وقتی بدستش می آورید، برایتان قیمتی تر خواهد بود و هر قدر بیشتر مجبور باشید در زندگیتان مقابل رنج بردباری کنید، مقصدتان شیرین تر خواهد بود. 
همه چیزهای خوب، ارزش صبر و مبارزه را دارند

TARANN❤M
TARANN❤M
🌱

هیچ وقت نگو:🤐
محیط خرابه ، منم خراب شدم!!😥

هر چقدر هوا سردتر باشد❄️
لباست را بیشتر میڪنے!🧣
پس هر چه جامعه فاسدتر شد🤕
تو را بیشتر ڪن ☝️🏻


☘☘☘

دیدگاه
1399/09/19 - 16:22 ·

دیدگاه
TARANN❤M
TARANN❤M
گاهی دلم....
برای چوپان دروغگو خیلی میسوزد!!
بیچاره دوبار بیشتر دروغ نگفت انگشت نما شدولی این روزا ادما با دروغ نفس میکشند!!!!!دیدگاه
1399/09/19 - 16:13 ·

دیدگاه
Eagle Eye
Eagle Eye
امتحان فیزیک{-192-}
کی بلده؟من فردا بیام اینجا برام بگه{-125-}

سید ایلیا
سید ایلیا
میگفت:
اگه میخوای بدونی ارزشت چقدره...
نگا کن ببین دلت بھ چی بندِ...؟!!

شایداندکی‌تلنگر
+دلمون‌بند‌ِبھ‌چی...؟!

دیدگاه
1399/08/25 - 18:38 ·

دیدگاه
سید ایلیا
سید ایلیا
✅براستی کدام یک از ما دیگری را پیدا می کند؟
ما شما را ...؟؟
یا شما ما را ..؟!!

اصلا کداممان گم شده ایم؟!
ما یا شما ؟

میپندارم ،ما روح گم کرده ایم و شما جسم...
روح مان تلنگر می خواهد و جسمتان تفحص ....
ما محو در زمانیم و شما محو در زمین ...
شما در افلاک و ما در پی پلاک ...

پس ای شهیـد...
قرارمان باشد:
تفحــص از مـا ،
تلنگر از شـما ...

💠ما بر جسم تان
💠شما با روح مان ...

دیدگاه
1399/08/25 - 05:13 ·

دیدگاه
هدیه
هدیه

میگن یکے ‌از ‌حسرت‌هایِ
روز ‌قیامت‌ اینه ‌ڪه ‌نشونت‌
میدن ‌‌میتونستے تو زندگے ‌به
کجا‌ها برسے‌ُ...نرسیدی ..😔💔

حواسمون‌ھسـت؟

سید ایلیا
سید ایلیا
‍ گنجشک از باران پرسيد:
کارِ توچيست؟!

باران با لطافت جواب داد:

"تلنگر زدن به انسان هايي که
آسمان خدا را از یاد برده اند.

سید ایلیا
سید ایلیا
✍تلنگر

وقتی ميميريم ما را به اسم صدا نميکنند و درباره ما ميگويند: جسد کجاست ؟ و بعد از غسل دادن ميگويند :جنازه کجاست ؟ وبعد از خاک سپاری ميگويند: قبر ميت کجاست ؟ همه لقب ها و پست هايی که در دنيا داشتيم بعد از مرگ فراموش ميشه مدير ، مهندس ، مسؤول ، دکتر، بازرس...

پس فروتن و متواضع باشيم...نه مغرور و متکبر. پس به چی مينازيد؟ عارفی گفت : آنچه ازسر گذشت ؛ شد سرگذشت! حيف بی دقت گذشت؛ اما گذشت! تاکه خواستيم يک «دوروزی» فکرکنيم!! بردرخانه نوشتند؛ درگذشت..‌

IMG_۲۰۲۰۱۰۲۴_۱۸۵۷۴۱.jpg

Ibrahim³¹³
Ibrahim³¹³
🍃

👈 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺭ ﻓﻀﺎے ﻣﺠﺎﺯے ﻭ ﭘﺎﮎ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﻘﻮﺍے ﺩﻭ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ...

👈ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﻧﺮﻭﺩ، ﮔﺎهے ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ے ﯾﮏ ﻻﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ...

👈 ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﻧﺮﻭﺩ ، ﻓﻀﺎے ﻣﺠﺎﺯے ﻫﻢ
" ﻣﺤﻀﺮ ﺧﺪﺍﺳﺖ..."

👌ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺣﺴﺎﺏ ، ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ مے ﺁﯾﻨﺪ ﮔﻮﺍهے ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ...
ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﯿﻢ ...

ﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻟﺤﻈﻪ ے ﻏﻔﻠﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧــــﺪﺍ 📿ﺷﺎﻫﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺲ!...

👈 ﮔﺎهے ﺭﻭے ﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺭ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﻢ :
" ﻭﺭﻭﺩ ﺷـﯿﻄﺎﻥ ﻣﻤﻨﻮﻉ " 🚫🔥

ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺩﺳتے ﮐﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،
ﭼﺸمے ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ،
ﻭ ﮔﻮشے ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻨﻮﺩ ﺑﺎﺷﯿﻢ ...
ﻭ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ ﻭ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺧــ📿ـﺪﺍ ...
" ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺁﻧـﻼﻳﻦ است

🦋🦋🦋🦋🏴🦋🦋🦋🦋🏴🦋🦋🦋

Ibrahim³¹³
Ibrahim³¹³
حرف‌قشنگ🌿
•••
- دلم‌برات‌میسوزه
+چرا؟!!
- چون‌برات‌شهادت‌مینویسم
با‌گناهات‌خط‌میزنے....シ


صفحات: 1 2 3 4

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ